Chuyên mục: Điện tử, kỹ thuật số  
Cần bán     Cần mua     Sửa chữa     Thanh lý    
Máy ảnh, Máy quay MP3, MP4, iPod Thiết bị âm thanh thông dụng
Âm thanh hifi/ Karaoke Game, Từ điển Tivi, Video, Đầu KTS
Khác    
TIN NỔI BẬT
Để đưa tin này lên Vip trong 15 ngày, soạn tin: RAOVAT RVNV 212328 gởi 8771
FX61.XXAGB1VDMXX - Cảm biến đo mức - Vega Việt Nam - VEGASWING 51 - VEGAFLEX 61
Điện thoại: 0932408687

Vega-Cảm biến đo mức-Mỹ

  Thông số kỹ thuật:

-        Giới hạn khoảng cách đo : 35 m

-        Nhiệt độ quá trình: 60 ... 400 °C

-        Áp suất quá trình: 1 ... 160 bar

-        Độ chính xác: ± 8 m

-        Nhiệt độ xung quanh : -40 ... 80 °C


PHAN ĐÌNH LONG 

           Hotline :    0932408687 (Mr Long)
           Email    :   long@songthanhcong.com
           YM       :   LongPhan_stc 

           SK         : longphan_stc

           Website:  https://cokhihoatudong.blogspot.com/

                              http://qcinstrument.songthanhcong.com/

        Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách

logo1.jpg

VEGAPULS WL 61
VEGAPULS 61
VEGAPULS 62
VEGAPULS 63
VEGAPULS 65
VEGAPULS 66
VEGAPULS 67
VEGAPULS SR 68
VEGAPULS 68
VEGAPULS 69
Ultrasonic
VEGASON 61
VEGASON 62
VEGASON 63
Capacitive
VEGACAL 62
VEGACAL 63
VEGACAL 64
VEGACAL 65
VEGACAL 66
VEGACAL 67
VEGACAL 69
Hydrostatic
VEGABAR 86
VEGABAR 87
VEGABAR 66
VEGABAR 67
VEGAWELL 52
Radiation-based
FIBERTRAC 31
SOLITRAC 31
VEGASOURCE 31
VEGASOURCE 35
Vibration
VEGASWING 51
VEGASWING 61
VEGASWING 63
VEGASWING 66
VEGAVIB 61
VEGAVIB 62
VEGAVIB 63
VEGAWAVE 61
VEGAWAVE 62
VEGAWAVE 63 

VEGA PS67.RXBAEHAMAX 
VEGA BAR14.M1FA2GP1A 
VEGA BAR14.X1VA1GV1 
VEGA WELL52.XXA4AKD1DD2X 
VEGA SN61.XXAGHKNXX 
VEGA VB63.XXAGCRKMX L=200MM 
VEGA BR52.XXBA3GHKMXS 
VEGA SON63XXABHAMA 
VEGA BR55.XXBBMDHKMASX 
VEGA BR17.Z861BBGEMIZAZ 
VEGA SN62.XXANHAMAX 
VEGA FX61.CXAGB1HAMAX L=890mm 
VEGA SWING61.DANBVXMRX 
VEGA BR52.XXGV1FHAMAE S/N:22693087 
VEGA FLEX61.XXAGB2HAMAX(0-4.5m) 
VEGA FLEX61.XXAGB2HAMAX(0-3m) 
VEGA VEGAPS61.XMAGPHKMXX 
VEGA SONS61.EXXX 
VEGA BR52.XXGG1GZPMAS 20m 
VEGA PS66.CXHFK2HAMXV 
VEGA VB61.XXAGGTKMX 
VEGA PSSR68.XXD1O2BRMXX 
VEGA CP62.XXAGSRKMX 1000mm 
VEGA BR55.XXFHMDHKMASX 
VEGA PS66.XXJFI3HKMAX 
VEGA SG51.XXSGATPM 
VEGA PS65.UXMFDHKNAX 
VEGA CP62-XXAGARKMXX l=250mm 
VEGA BR52.XXBA1THAMXS 
VEGA BR52.XXFT1RHPMAH L=1500mm 
VEGA CL63.XXFGDHKMAX L=555mm 
VEGA PS68.XXKGD2HAMXX,24VDC 
VEGA PSWL61.XXBXDHKAX 24VDC,0-15m 
VEGA VB61. XXAGDTKMX 
VEGA BAR14.X1GA1GP1 
VEGA SN62.XXAGHKNAX 
VEGA CL65.XXLGDHKMAX 
VEGA PS67.XXBAEHKNAX 
VEGA PS68-XXEGD2HAMAK 
VEGA BR52.XXFT1QHVMXH 
VEGA PS68.CXEGD2HKMXX 
VEGA SG51.XASGATPVL 
VEGA BR52.XXBB3THAMXS 
VEGA SN61.CXAGHKMAX 
VEGA PSSR68.XXEFE2BDMAK 
VEGA BAR52-XXLA3CHKMXS 
VEGA BAR14.X1GA1GV1P 
VEGA BR52.XXBB1CHAMXS 
VEGA FX61.GXANC1HDMAX 10000mm 
VEGA PSSR68.XXKGD2BDMXX 
VEGA VEGA VB63.XXANCCKNX L=450mm 
VEGA BR52.XXGV1EZANAS 
VEGA SN62.CXAGHANAX 
VEGA PS66.XXHFK3HKMXX 
VEGA BR52.XXBB1THKMXS 
VEGA BR67.DXDGAAHDNXX 820 
VEGA BR67.DXDGAAHDNXX 670 
VEGA BAR14.X1EA1GV1 
VEGA FX61.CMAGB1HKMXX L=10M 
VEGA VB61.XXAGDRAMX 24VDC 
VEGA BR54.XXBS1EHPMXE 15M 
VEGA SON62.XXAGHKMXX 
VEGA SN62.CMAGHKMAX 
VEGA PS61.XXBYDVDMXX 
VEGA FX62.XXAGD1HKMXX L=1000mm 
VEGA FX61.XXANB1HKMXX L=1000mm 
VEGA BAR14.X2HA1GV1P 
VEGA SN63PA.AX 
VEGA MET381.XX 
VEGA BARS14.E2BV 
VEGA WL52.XXA4ATD1DC2X L=10M 
VEGA SN62.XXANHKMAX 
VEGA FX62.XXAGD1HAMXX 6500mm 
VEGA FX62.XXAGD1HAMXX 9500mm 
VEGA CAP65.XXKGCTKMX L=660mm 
VEGA PS65.XXLFKHKMAX 
VEGA BR52.XXEV1EHPMAH 
VEGA PULS61.XXAGPHAMAX 
VEGA PS61.CXAGPHAMXX 
VEGA FX-E.60HX 
VEGA VB61.GXAGDRAMX 
VEGA swing61.xxfehxprx 
VEGA PS65.UFLAIHKNAX 
VEGA EL3.X5VTVX,L=620MM 
VEGA  50106382 
VEGA MET624.CXX 
VEGA CL63.CAFGSHKMAX L=850mm 
VEGA CXA4 
VEGA SWING63.DAGBVXUR L=242MM 
VEGA SWING63.DAGBVXUR L=267MM 
VEGA WE63.LKAGDRANX L=350MM 
VEGA WE63.XXAGDRANX L=350MM 
VEGA SWING61.XXGBVXPTX 
VEGA PULSSR.68XXE1O2HAMX 
VEGA PSWL61.XXBXXHKTX 
VEGA PSWL61.XXBXDHKTX 
VEGA BR52.CXGP1EPKMXE 
VEGA DIS61.CXKMA 
VEGA PSSR68.XXBGD2BDMAX 
VEGA PSSR68.XXBGD2BDMXX 
VEGA PS61.XXBXXHKMXX 
VEGA VEGA VB63.XXANDRKMX
VEGA SON65.XXAFPVDMAX 
VEGA SN64.XXBASVDMA 
VEGA CAP65.XXKGCRKMX L=1000mm 
VEGA BR52.XXGV1SHKMAE 
VEGA DIS61.XXKMA 
VEGA S0N61.XXAGHKMXX 
VEGA CP62XXAGSRAMX L1=0.5m 
VEGA PS66.XXAFC2HAMAX 
VEGA CAL63.XXFGDHKMAX L=580mm 
VEGA PSSR68.RXE1Q2HAMAV 
VEGA FX-E.60HE 
VEGA ZHM03 ST.E.V 
VEGA CAL63-XXFGDHKMXX 950mm 
VEGA BR54.XXBS1GHPMAE 
VEGA TOR256C.XA, 220V 
VEGA TOR256C.XB, 110V 
VEGA BAR14 M3EA2GP1 
VEGA BAR14 M1FA2GP1 
VEGA BAR14 M1EA2GP1 
VEGA PS65.XXLFKVDMAX 
VEGA PS66.XXHFK3VDMAX 
VEGA FX63.XXECDHAMXX 480mm 
VEGA MET391.XXHXX 
VEGA WL52.XXA4ATD1DC2X L=10m 
VEGA SN61.XXAGHAMAX 
VEGA SN62.XXAGHAMAX 
VEGA BR52.XXGP1QZAMAs 
VEGA BR52.XXGP1FZAMAs 
VEGA BR52.XXGP1GZAMAs 
VEGA BR52.XXGP1EZAMAs  
VEGA FX62.XXAGD1HAMAX 11M 
VEGA PS61.XXAGPHKMXX 
VEGA PS68.RXEGD2HAMAX 
VEGA PS61.XXBXXHAMXX 
VEGA BAR52-XXFE2DH3MXE 20m 
VEGA CP65.XXKGST8MX L=750MM 
VEGA CP62.XXAGST8MX L=300MM 
VEGA SON63.XXAAVDMXX 
VEGA BR52.XXFT1EHVMXH 
VEGA PS67XXBXCHKMXX 
VEGA PS67.XXBXXHKMAX 
VEGA SG51.XXSGBTPMS 
VEGA WL52.AXGADTD1BC1X 
VEGA CP62.XXAGDZKMX 
VEGA BR52.XXGG1FZPMAS 
VEGA WELL52.AXA4ALD1CD1X 
VEGA PS61 XXAGPHKMAX 
VEGA PULS65.XXKNPHKMAX 
VEGA PS62.XXEFKCHAMXX 
VEGA PS62.XXEFKCHAMAX 
VEGA PS67.XXBAEHKMXX 
VEGA DISPLAY61.CXKMB 
VEGA SWING63.DANBVTUR 100mm 
VEGA KON66.XG3VPR L1=220mm 
VEGA VEGA PS68.CXEFE2HAMAX 
VEGA PS61.XXANPHKNAX 
VEGA PSWL61.XXBXXHKAX 
VEGA PSSR68.XXEGD2HAMAX
VEGA PSSR68.XXEGD2HAMXX

PHAN ĐÌNH LONG 

           Hotline :    0932408687 (Mr Long)
           Email    :   long@songthanhcong.com
           YM       :   LongPhan_stc 

           SK         : longphan_stc

           Website:  https://cokhihoatudong.blogspot.com/

                               https://cokhitudonghoa.wordpress.com/ 

                             http://qcinstrument.songthanhcong.com/

        Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách 

BALLUFF Việt Nam, Yaskawa Việt Nam, Baumer Việt Nam, Bei mã hóa Việt Nam, Crouzet Việt Nam, Kuebler Việt Nam, Koganei Việt Nam, Celduc Việt Nam, Epulse Việt Nam, Crydom Việt Nam, Raytek Việt Nam, Ircon Việt Nam, MTS Việt Nam, Kimo Việt Nam, Pilz Việt Nam, Tình trạng Việt Nam, NEWALL Việt Nam, Sterilair Việt Nam, trường đại Việt Nam, Masibus Việt Nam, ELAP Việt Nam, Setra Việt Nam, Suntronix Việt Nam, WiseVietnam, TMTeck Việt Nam, Elco Việt Nam, Esaware Việt Nam, HVAC Việt Nam Leuze Việt Nam, Pites Việt Nam,đo lưu lượng Việt Nam, cảm biến mã hóa Việt Nam,Keller Việt Nam, Showa Giken Việt Nam, Tecsis Việt Nam, Micro điều khiển quá trình Việt Nam, LINH KIỆN Tự động hóa Việt Nam, Siemens Việt Nam, ABB Việt Nam, Endress Hauser Việt Nam, Yokogawa Việt Nam, Siko Việt Nam, Sika Việt Nam, Duplomatic Việt Nam, Carel Việt Nam, Matsushima Việt Nam, Bihl + Wiedemann GmbH Việt Nam, Yamatake Việt Nam, Heidenhain Việt Nam, Pepperl + Fuchs Việt Nam, Allen-Bradley Việt Nam, Semikron Việt Nam, Bijir delimon Việt Nam, Sun thủy lực Việt Nam, Max Air Việt Nam, Releco + Comat Việt Nam, HYDAC Việt Nam, Moxa Việt Nam, Lion chính xác Việt Nam, Bệnh Việt Nam, Koyo Việt Nam, Braun Việt Nam, Festo Việt Nam, Bosch Rexroth Việt Nam, Samson Việt Nam, PR điện tử Việt Nam, Koso Van Việt Nam, TDK Lambda Việt Nam, Bi-Torq Việt Nam, Balluff Vietnam,Baumer Vietnam,Bei Encoder Vietnam ,Crouzet Vietnam, Kuebler Vietnam , Koganei Vietnam,Celduc Vietnam,Epulse Vietnam,Crydom Vietnam, Raytek Vietnam,Ircon Vietnam ,MTS Vietnam, Kimo Vietnam, Pilz Vietnam, Status Vietnam, newall vietnam, sterilair vietnam, Univer Vietnam,Masibus Vietnam, Elap Vietnam, Setra Vietnam, Suntronix Vietnam, WiseVietnam, TMTeck Vietnam, dakotainstruments Vietnam, FIC Vietnam, elap encoder vietnam, Flowmeters Vietnam, Conch Vietnam, Unipulse vietnam, Tival sensors Vietnam, Divus Vietnam, RKC Instrument Vietnam, Conch Vietnam, Automation, Novotechnik Vietnam, Vaisala Vietnam, Ametek Vietnam Jenco Vietnam, Microdetector Vietnam, MTS Sensor, Balluff sensor, Gems sensor Vietnam, Lion Precision Vietnam, Arkon Vietnam, Microsonic Vietnam,Osukl Vietnam,Proxitron Vietnam

Thông tin người đăng tin:
Địa chỉ : Bình Thạnh
Người đăng: Mr.Long
Điện thoại: 0932408687
Thông tin bản tin:
Mã tin: 212328
Lượt xem: 250
Ngày đăng: 26-09-2016
Tỉnh / Thành phố: TP HCM
Quận / Huyện : Quận 1
Chuyên mục : Điện tử, kỹ thuật số
Nhu cầu : Cần bán
Chủng loại : Khác
 
Tin rao vặt khác cùng loại
Hệ thống camera gồm những gì!! (16) TP HCM 13-04-2018
Hệ thống camera gồm những gì!! (12) TP HCM 13-04-2018
Lắp đặt trọn gói hệ thống camera cho văn phòng - showroom - công ty (23) TP HCM 12-04-2018
Lắp đặt hệ thống camera trọn gói giá ưu đãi tại Củ Chi (26) TP HCM 28-03-2018
Địa chỉ thi công, lắp đặt trọn bộ hệ thống camera siêu tiết kiệm tại Tân Phú, tpHCM (22) TP HCM 28-03-2018
Nhà lắp đặt trọn gói camera giá mềm tại Trung Chánh, Hóc Môn, tpHCM (30) TP HCM 28-03-2018
Thi công, lắp đặt hệ thống camera quan sát cho nhà trọ, phòng trọ tại Hóc Môn, Củ Chi, Tân Phú (55) TP HCM 27-03-2018
Lắp đặt camera chuyên nghiệp cho khu ở trọ tại Củ Chi, tp.HCM (30) TP HCM 24-03-2018
Cải tạo camera giá rất rẻ tại Củ Chi, HCM (43) TP HCM 23-03-2018
Đơn vị lắp đặt hệ thống camera giám sát ngày và đêm cho dãy nhà trọ khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Tân Phú, HCM (31) TP HCM 23-03-2018
Camera Yoosee giá rất rẻ tại Tân Phú, tp Hồ Chí Minh (34) TP HCM 23-03-2018
Nhà sỉ & lẻ Camera IP thân trụ hồng ngoại 2MP Hikvision DS-2CD202F-I tại TP.HCM (14) TP HCM 22-03-2018
chuyên bán camera IP Wifi Ebitcam (40) TP HCM 22-03-2018
Camera IP ngụy trang HD6110W (38) TP HCM 22-03-2018
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ camera tương lai (51) TP HCM 15-03-2018
Camera quan sát Dome hồng ngoại AHD J-Tech AHD5270 (55) TP HCM 13-03-2018
đơn vị phân phối hệ thống camera giám sát uy tín tại KCN Tân Bình Tân Phú (52) TP HCM 12-03-2018
địa chỉ sửa chữa hệ thống camera giám sát chuyên nghiệp tại KCN Tân Bình Tân Phú (31) TP HCM 12-03-2018
Cảm biến vị trí - Novotechnik Việt Nam - LWX- - TS- - LWH-0400 (423) TP HCM 27-09-2016
Thiết bị đo nhiệt Thermometer - Anritsu Viet Nam - BT-31K-TC1-ANP - ACSⅡ-4000 (326) TP HCM 27-09-2016
 
 
 
Đăng nhập
Email
Mật khẩu
+ Quên mật khẩu?
+ Đăng ký mới
Mua bán nhà đất (311)
+ Cần bán (20106)
+ Cần mua (70)
+ Khác (5)
- Nhà trong ngõ (0)
- Căn hộ, chung cư (196)
- Nhà mặt phố (31)
- Nhà tập thể (3)
- Đất ở (65)
- Biệt thự, liền kề, p lô (4)
- Cửa hàng, mặt bằng (2)
- Nhà xưởng, trang trại (3)
- Khác (1)
Dịch vụ cưới (15)
+ Khuyến mãi (5)
+ Nhà hàng - Khách sạn (7)
+ Ảnh viện áo cưới (2)
+ Studio (2)
+ Địa điểm trăng mật (0)
+ Địa điểm chụp ảnh cưới (0)
+ Quay phim - Chụp ảnh (4)
Thuê và cho thuê nhà (375)
+ Cho thuê (2555)
+ Cần thuê (63)
- Nhà ở/ Nhà trọ (2)
- Văn phòng làm việc (9)
- MB kinh doanh, Cửa hàng, Kiot (3)
- Kho, Xưởng, Đất trống (18)
- Ở ghép (325)
- Khác (18)
Điện thoại (20)
+ Cần bán (581)
+ Cần mua (0)
+ Sửa chữa (0)
+ Khác (0)
- HKPHONE (2)
- Nokia - Dưới 3 triệu (4)
- Nokia - Từ 3-8 triệu (6)
- Nokia - Trên 8 triệu (0)
- Samsung (1)
- Motorola (0)
- Sony Ericsson (0)
- Sfone - CDMA (0)
- Blackberry/ iPhone (3)
- ĐT Hồng Kông/ TQ (0)
- Linh phụ kiện (1)
- Khác (3)
Tổng hợp (64)
+ Vay, cho vay (1)
+ Tìm giấy tờ, nhắn tin (0)
+ Tuyển sinh TC/CĐ/ĐH (1915)
+ Khai giảng lớp học (6656)
+ Dạy nghề, sửa chữa (151)
+ Bằng lái Ôtô, Xe máy (16)
+ Du học (11)
+ Khác (2712)
Ôtô (42)
+ Cần bán xe mới (628)
+ Cần mua (0)
+ Cần bán xe cũ (21)
+ Cho Thuê (81)
+ Cần thuê (0)
+ Dịch vụ sửa chữa (25)
- Kia (0)
- Chevrolet (0)
- Nisan (0)
- Toyota (15)
- Xe khách, xe du lịch (0)
- BMV (0)
- Lexus (0)
- Volkswagen (0)
- Mercedes (0)
- GM Daewoo (0)
- Ford (2)
- Hyundai (1)
- Honda (0)
- Mazda (0)
- Mitsubishi (0)
- Xe hạng sang (15)
- Xe tải, Xe công trình (1)
- Phụ tùng, Đồ chơi (1)
- Khác (7)
Dịch vụ tận nhà (68)
- Cần thuê người giúp việc (0)
- Cung cấp người giúp việc (0)
- Sửa chữa điện nước (1)
- Sửa chữa điện lạnh, điện tử (49)
- Xây, sửa nội thất (7)
- Đ.Thoại, TH.Cáp, Internet (3)
- Lắp, sửa Đ.hòa, B.nóng lạnh (0)
- Vệ sinh, thông tắc (5)
- Dịch vụ nhà cửa khác (3)
Lao động phổ thông (9)
+ Tìm việc (3)
+ Tuyển dụng (63)
+ Dịch vụ lao động (0)
+ Khác (0)
- Lao động chân tay (0)
- Sinh viên làm thêm (0)
- Nhà hàng, Khách sạn (4)
- Lái xe, Giao hàng (0)
- Bán hàng (3)
- Cắt tóc, Gội đầu, ... (0)
- Khác (2)
Lao động trí óc (26)
+ Tìm việc (7)
+ Tuyển dụng (30)
+ Dịch vụ lao động (0)
+ Khác (0)
- Bán thời gian (7)
- Sinh viên làm thêm (1)
- Gia sư (2)
- Giáo viên (0)
- Kế toán/Sổ sách (5)
- Nhân viên văn phòng (9)
- Nhân viên kỹ thuật (2)
- Khác (0)
Điện tử, kỹ thuật số (211)
+ Cần bán (2415)
+ Cần mua (0)
+ Sửa chữa (22)
+ Thanh lý (0)
- Máy ảnh, Máy quay (7)
- MP3, MP4, iPod (0)
- Thiết bị âm thanh thông dụng (13)
- Âm thanh hifi/ Karaoke (0)
- Game, Từ điển (0)
- Tivi, Video, Đầu KTS (21)
- Khác (170)
Mua sắm (44)
+ Cần bán (1317)
+ Cần mua (0)
+ Thanh lý đồ cũ (0)
+ Khac (38)
- Quà ngày tết (2)
- Mẹ và Bé (5)
- Thực phẩm (2)
- Đồ dùng nhà bếp (3)
- Sách, Đĩa (0)
- Games/ Đồ chơi (0)
- Đặc sản, Ẩm thực (7)
- Hoa tươi, quà tặng (3)
- Khuyến mãi, Giảm giá (5)
- Thú nuôi, cây/ cá cảnh (0)
- Sức khỏe, Thể thao, Y tế (9)
- Khác (8)
Xe máy, xe đạp (15)
+ Cần bán (143)
+ Khuyến mãi (2)
+ Cần mua (0)
+ Dịch vụ sửa chữa (0)
+ Khác (2)
- Honda xe số (2)
- Honda xe ga (8)
- Suzuki (0)
- Yamaha (2)
- SYM (0)
- Piaggio (1)
- Xe máy Trung Quốc (0)
- Phụ tùng (0)
- Độ xe, Đồ chơi (0)
- Xe đạp (0)
- Khác (2)
Điện lạnh, điện máy (320)
+ Cần bán (1913)
+ Cần mua (1346)
+ Sửa chữa (28950)
+ Thanh lý (0)
- Tủ lạnh - Điều hòa - Nóng lạnh (195)
- Máy giặt, Máy hút bụi (55)
- Bếp (8)
- Điện gia dụng (20)
- Thiết bị văn phòng (14)
- Khác (28)
Thời trang, mỹ phẩm (25)
+ Thời trang nam (577)
+ Thời trang nữ (1594)
+ Thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp (409)
- Sơ mi, áo phông, pull (0)
- Đồ âu, công sở, vest (0)
- Quần, váy (0)
- Áo len, áo khoác (0)
- Đồ lót, đồ ngủ (0)
- Tất, legging, khăn, mũ (0)
- Giầy dép, túi xách, ví (0)
- Đồng hồ, kính mắt (0)
- Đồ bầu, mẹ và bé (0)
- Nước hoa (0)
- Đồ trang sức (0)
- Mỹ phẩm nữ (0)
- Mỹ phẩm nam (0)
- Khác (0)
Máy tính, Laptop (36)
+ Cần bán (755)
+ Cần mua (4)
+ Dịch vụ/Sửa chữa (717)
+ Khác (9)
- Máy tính để bàn (1)
- Màn hình (0)
- Linh kiện máy tính (0)
- Máy chiếu, In, Scan (0)
- Web (1)
- Phần mềm, Mạng (3)
- Laptop, Netbook (29)
- iPad/ Máy tính bảng (1)
- Phụ kiện Laptop (1)
- Khác (0)
Du lịch (17)
+ Tour nội địa (165)
+ Tour nước ngoài (295)
+ Visa, hộ chiếu (2)
+ Phòng khách sạn (12)
+ Vé máy bay, tàu, xe (51)
+ Thuê xe (2)
+ Địa điểm vui chơi, giải trí (1)
+ Các dịch vụ khác (16)
Dịch vụ doanh nghiệp (37)
- An ninh, bảo vệ (10)
- Tư vấn thuế, luật (2)
- PR, tổ chức sự kiện (5)
- Dịch vụ vận tải, chuyển phát (2)
- Thiết kế, In ấn, Quảng cáo (11)
- Thủ tục xuất nhập khẩu (2)
- Đổ mực, sửa chữa máy văn phòng (0)
- Khác (5)
Cơ hội giao thương (102)
+ Đấu thầu (0)
+ Tìm nhà phân phối, đại lý (30)
+ Tìm đối tác (5)
+ Chào mua (13)
+ Chào bán (2376)
+ Máy công nghiệp (176)
+ Dịch vụ, Thuê và cho thuê (5)
+ Khác (50)
Dịch vụ cá nhân (25)
- Trang điểm/ Make Up (1)
- Thẩm mỹ, Spa (6)
- Tư vấn sức khỏe, Y tế (1)
- Tư vấn luật Hôn nhân gia đình - Dân sự (0)
- Massagge/ Vật lý trị liệu (0)
- Dịch vụ tổ chức cưới hỏi, tiệc (7)
- Quay phim, Chụp ảnh (3)
- Cho thuê đĩa, Truyện (0)
- Vệ sĩ/ Thám tử (2)
- Khác (5)
Nội thất (52)
+ Cần bán (1666)
+ Cần mua (0)
+ Sửa chữa (4)
+ Khác (0)
- Phòng ngủ (0)
- Phòng khách (11)
- Phòng tắm (6)
- Phòng bếp (2)
- Phòng làm việc (1)
- Đồ thờ cúng (1)
- Thiết kế, Phong thủy (4)
- Ngoại thất, Sân vườn (4)
- Văn phòng (13)
- Khác (10)
Chợ Sim (2)
+ VinaPhone (1)
+ Mobifone (0)
+ Viettel (1)
+ Sfone (0)
+ Vietnamobile (0)
+ Beeline (1381)
+ Khác (0)
- Vip, tứ quý, ngũ quý (1)
- Sim năm sinh (0)
- Sim tam hoa (0)
- Lộc phát, thần tài (1)
- Sim lặp, kép, taxi (0)
- Sim cam kết (0)
- Sim giá rẻ (0)
- Khác (0)

Trang chủ | Rao vặt | Khuyến mãi lớn | Đăng tin | Bảng giá | Quy định | Trợ giúp | Thông báo | Liên hệ. | Đăng nhập
RaoVatVietNam.Biz có trách nhiệm chuyển tải thông tin. Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ các tin này